FiksLight med betaling

Kunderne kan betjene sig selv 24 timer i døgnet med El-stander FiksLight med betaling, der kan forsyne op til seks forbrugere med el eller vand og opkræve betaling direkte via indbygget betalingsmodul.

Fiks el-stander m/betaling giver mulighed for:
• Betjening på fem sprog
• Afskærmet lys ved montering på marinaer – af hensyn til skibstrafik
• En- eller trefasede udtag på op til 63A
• Forudbetaling ved overførsel af penge fra BEAScard til standeren
• Overførsel af restbeløb fra standeren til BEAScard
• Registrering af el- og vandforbrug totalt og for hvert stik

Alle el-udtag er af typen CEE (europærisk standard) og placeret på fronten, så de er let tilgængelige. I konstruktionen er der taget særligt hensyn til slagregn, og kabinettet har stor brudstyrke.

Standeren fås i søvandsbestandig aluminium , og lågen er selvlukkende. Soklen har stor udsparing for el-kabler og evt. vandrør. Disse føres således skjult op og afsluttes i standeren. Soklen er beregnet til nedstøbning, nedgravning eller fastgørelse på fast underlag.