FiksLight

FiksLight fås med og uden kWh-målere og giver kunder nem adgang til el døgnet rundt.

FiksLight kan fås med op til 6 udtag og op til 4 udtag med kWh-målere.

Alle el-udtag er af typen CEE (europærisk standard) og placeret på fronten, så de er let tilgængelige. I konstruktionen er der taget særligt hensyn til slagregn og kabinettet har stor brudstyrke. Standeren fås i søvandsbestandig aluminium, og lågen er selvlukkende. Marina-modellen har afskærmet lys af hensyn til skibstrafikken.

Soklen har stor udsparing for el-kabler og evt. vandrør. Disse føres således skjult op og afsluttes i standeren. Soklen er beregnet til nedstøbning, nedgravning  eller fastboltning på fast underlag.
 Standeren kan leveres med en- eller trefasede udtag på op til 63A.