Nytt kundsegment

Hästföretagarna i Göteborgs­regionen, en ideell företagarförening som ar­betar för olika former av ut­veck­ling och för att bättre kunna nå resul­tat i olika frågor med an­­knyt­­ning till häst­­näringen i regionen, bjöd in BEAS till en träff i oktober.

Inför ett tjugotal intresserade deltagare presenterade vi några av de produkter som bidrar till effektivare resurshushållning för denna typ av verksamhet.

Läs mer på: https://beas.dk/svenska/referencer/vena-dressyrcenter/

 

 

We use cookies!

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.

Read more about cookies here.

Accept Accept