Nytt kundsegment

Hästföretagarna i Göteborgs­regionen, en ideell företagarförening som ar­betar för olika former av ut­veck­ling och för att bättre kunna nå resul­tat i olika frågor med an­­knyt­­ning till häst­­näringen i regionen, bjöd in BEAS till en träff i oktober.

Inför ett tjugotal intresserade deltagare presenterade vi några av de produkter som bidrar till effektivare resurshushållning för denna typ av verksamhet.

Läs mer på: https://beas.dk/svenska/referencer/vena-dressyrcenter/