CashLoader

En CashLoader används t.ex. på campingplatser och marinor där det finns behov av att köpa, ladda och sälja interna chipkort alla tider på dygnet.

Automaten kan byggas ut så att den förutom laddning också kan skriva ut biljetter. Det är ofta en fördel för kunden att samtidigt t.ex. kunna betala hamnavgift och ladda ett BEAS chipkort och BeasCard som används för att betala dusch och el till båt eller husbil.

Automaten kan på tre olika språk via en pekskärm enkelt och snabbt guida kunden till att ladda BEAS chipkortet och BeasCard och betala med t.ex. MasterCard, Visa eller kontanter.

För information om kort till systemet, klicka här.

CashLoader är integrerad med BeasPortal.

För information om BeasPortal, klicka här.

Automaten ger möjlighet till:
•    Betjäning och kvittering på upp till tre språk
•    Betalning med bank-/kreditkort
•    Betalning med mynt/sedlar
•    Biljettmodul med etikettskrivare
•    Deposition vid utfärdande av chipkort
•    Återbetalning av deposition och restbelopp
•    Återtagning av chipkort
•    Specifik konfigurering utifrån önskemål
•    SMS-larm
•    Automatisk uppdatering av programvara
•    Inbrotts- och vandalsäker front av kraftig stålplåt.

Kunden guidas genom beställning och betalning med hjälp av en användarvänlig pekskärm.