Fiks el-pelare

Fiks el-pelare ger kunderna bekväm tillgång till el dygnet runt. Pelaren kan försörja 4-6 förbrukare samtidigt och kan vara försedd med kWh-mätare för manuell avläsning och debitering.

Alla eluttag följer europeisk standard (CEE) och är placerade framtill för att vara lättillgängliga. Vid konstruktionen har särskild hänsyn tagits till tålighet mot slagregn och fysisk åverkan, och skåpet har hög brottstyrka.

Pelaren kan fås i sjövattenbeständigt aluminium eller i syrafast rostfri plåt. Luckorna är självstängande med magnetlås. Marinmodellen har avskärmad belysning för att inte störa sjötrafik.

Sockeln har stort urtag för elkablar och eventuellt vattenrör. Dessa dras helt täckta upp och ansluts i pelaren. Sockeln är gjord för ingjutning i t.ex. pontonbrygga, eller för att skruvas fast i träbrygga. Pelaren kan levereras med enfas eller trefas uttag på upp till
63 A.

We use cookies!

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.

Read more about cookies here.

Accept Accept