WebOffice

WebOffice kan användas är man expedierar sina kunder manuellt, t ex. på:

Småbåtshamnar och marinor
Försäljning av biljetter för båtar och husbilar. Registrering av båtstorlek, båtnamn/reg.nr., och nationalitet.
Försäljning av diverse varor;, ramp-/slipaccess, diesel, färg etc.

Färjor
Försäljning av biljetter för personbilar, lastbilar, trailers, campingvagnar, personer, gods etc.
Registrering av antal personer

Attraktioner
Försäljning av biljetter till barn och vuxna
Försäljning av biljetter till grupper
Turkort, exempelvis 5, 10 eller 20 resors kort

Funktionerna i WebOffice
WebOffice ger dessa fördelar:
• Möjlighet till uppdelning av biljetter i många olika biljettyper i olika grupper. Det kan vara så att någon grupp ska ha rabatt, andra ska minst köpa ett visst antal biljetter, medan andra högst får köpa t ex 10 biljetter. Möjligheterna är många.
• Försäljning kan bokföras som kontant, kreditkort eller till kontokunder.
• Hantering av återköp/ersättning.
• Individuell inloggning och därmed spårbarhet till respektive medarbetare.
• Systemet är enkelt och tydligt uppbyggt – det är lätt för nya medarbetare att använda systemet.
• Biljetter kan skrivas som etiketter med eller utan kvittering, beroende på biljettyp.
• Biljetter kan skrivas som streckkod som kan läsas i en scanner för att öppna en dörr eller en bom.
• WebOffice är integrerat med BeasPortalen. Alla transaktioner och uppföljningsmöjligheter är samlade på ett ställe så det går enkelt och snabbt att få en administrativ översikt över t ex omsättningen. Samtidigt är det möjligt att sammanställa köp som genomförts via WebOffice med köp i BEAS självbetjäningsautomater.

WebOffice är integrerad med BeasPortal.

För information om BeasPortal, klicka här.

Tillval
Det är möjligt att kombinera BEAS WebLoader och WebOffice. På detta sätt kan WebOffice ansvara för exspeditionen, när det laddas data på ett Beas chipkort eller ett BeasCard. Korten kan laddas med ett belopp för förbrukning eller ge tillträde till olika faciliteter i olika perioder m.m.