Kortautomater

Det lönar sig i de flesta fall att ersätta manuell hantering med en automat som säkerställer att gästerna betalar för den service man använder.

Kortautomaterna från BEAS är användarvänliga och funktionella med en enkel design. Kortautomaterna används för kontant avräkning mot upp till 16 enheter för t.ex. solarier, tvättstugor, toaletter, lokaler och liknande. Alla kortautomater har en display som visar aktuell information.

Kortautomater i C123-serien kan användas med chipkort eller BEAS Card (Mifarekort), Card8/16 kan användas med chipkort som har laddats med pengar. I de större Card2000 systemen finns möjlighet att ladda och utfärda chipkort direkt i automaterna. För övrig laddning av chipkorten används de laddare som beskrivs i produktgruppen Laddning.

Kortautomaterna kan hantera differentierade priser, språk, tidsbestämd öppningstid, registrering av förbrukning, spärr av kort, uppdelning i grupper, summering av förbrukning och omslag mellan sommar- och vintertid.
Våra kortautomater kan dessutom sammankopplas med tillträdeskontrollerna.

Card 16CMND

Card 16CMND är designad så att användarna via knappsats och display enkelt och snabbt kan aktivera och betala för upp till sexton olika tjän…