Borstahusen

Borstahusens Hamn AB har minimerat sin kontanthantering genom att hamnavgifter, års- och dagavgift till slip, och inte minst försäljning av diesel, numera sker med kortbetalning i en BEAS CashLoader.

Valet av CashLoader i stället för TicketMaster är gjort med tanke på hamnens framtida utbyggnad, då man förutspår att även betalsystem för el och andra faciliteter blir aktuellt.