Egholmfärjan

Som komplement till befintliga Paymaster handterminaler har Egholmfärjan köpt en självbetjäningsterminal, Ticketmaster/I, för biljettförsäljning till de många passagerare som dagligen reser med färjan.