Holbæk Marina

På Holbæk Marina har båtgäster i många år kunnat betala hamnavgift och hamnkort med mynt i BEAS Cashloader.

För att eliminera mynthanteringen och för att tillmötesgå gästerna – som i ökande grad använder kreditkort – har Holbæk Marina valt att byta till BEAS nya Cashloader som accepterar VISA, Dankort, MasterCard m.fl.