Hundested Havn

I samband med etablering av en ny servicebyggnad på Hundested Havn valde hamnens ledning att köpa fler produkter från BEAS så att hamnens gästseglare kan betjäna sig själv 24/7.

Gästerna kan således köpa hamnbiljett och hamnkort i BEAS Cashloader och få tillgång till bl.a. duschfaciliteter. BEAS elstolpar möjliggör direkt avräkning av förbrukad el såväl i lustbåtshamnen som i fiskehamnen.