Norreborg, Hven

Norreborgs Föreningshamn har investerade 2013 i en biljettautomat för att ge gästerna möjlighet att betala hamnavgift och erhålla kod till dusch och toalett dygnet runt, utan att hamnens personal måste vara närvarande.

Valet blev en Ticketmaster V från BEAS. Dels på grund av användarvänligheten för såväl kunder som för administratörer, dels eftersom betalningarna hamnar på föreningens bankkonto utan onödiga fördröjningar.