Råå

Råå Hamn ligger i södra Helsingborg i det pittoreska samhället Råå. Hamnen är en av de större i Öresund med c:a 1200 båtplatser och en mycket populär gästhamn.
I juni 2015 driftsattes två BEAS CashLoader. En automat är placerad vid hamnkontoret uppe vid åkanten, den andra betjänar södra hamnen där de flesta båtplatserna finns. Initialt hanterar automaterna främst gästernas hamnavgifter.
BEAS har fått förtroendet att bygga in systemet med beröringsfria BeasCard i ett 60-tal befintliga elstolpar. När detta är helt genomfört ska såväl gäster som medlemmar rättvist betala för sin verkliga elförbrukning.
Råå Hamnförening kommer även att använda sig av modulen Kundregister i Beas Web Portal för att enklare administrera medlemmarnas BeasCard.