Rosendal Havn, Norge

Rosendal Havn har investerat i BEAS el-pelare med betalning till 60 gästplatser. Chipkorten köps med självbetjäning i BEAS Cash Loader, så kunder på hamnen kan betjänas 24 timmar om dygnet. Detta har resulterat i en intäktsökning på ca 30 % och en minskning av arbetskraftsbehovet på hamnen.
Valet blev BEAS, eftersom stor vikt lades på funktionalitet, säkerhet och estetik när det gällde utformning och materialval.