Sæby Havn

Sæby Havn har köpt två BEAS Paymaster handterminaler för försäljning av varor och hamnbiljetter till de många gästseglare som varje år besöker hamnen.

Fördelen med BEAS Paymaster är att den är trådlös och därmed kan användas av personalen ute på bryggor och kajer.