Strynø Havn

Langelands kommun har fått levererat ännu en självbetjänad biljettautomat i samband med utbyggnad och renovering av Strynø hamn. Denna biljettautomat är levererad med kreditkortsbetalning.
Kommunen har redan tre st. BEAS självbetjäningsautomater:
•    I Bagenkop finns en Cash Loader,
•    i Rudkøbing finns två biljettautomater byggda i Cash Loader kabinett, så att man senare kan komplettera till fullt utbyggda Cash Loader.