Valdemarsviks kommun

I Fyruddens hamn, 20 km öster om Valdemarsvik, driftsattes 2015 en TicketMaster V för att eliminera kontanthanteringen och därmed underlätta för såväl personal som båtgäster.

Automaten används även av skärgårdsbor och sommargäster som åker vidare ut i skärgården med båt för tim- och dygnsparkering av deras fordon.