Varberg

För at hantera betaling av avgifter för såväl gästbåtar som husbilar i Varbergs innerhamn har Varbergs kommun köpt en Biljettautomat V för att helt erstätta den tidligare automaten.

Ett starkt skäl till att välja Beas är den nya och flexibla funktionalitet som Beas har utvecklat för att kunna hantera reservation och betaling av numrerade ställplatser.

Automaten driftsattes 12 september 2016.