Vena Dressyrcenter

En modern hästanläggning mellan Kungälv och Marstand som har tagit kontroll över sådan resursförbrukning som ofta överutnyttjas.

Spånsilon för strö, solariet för hästar, tvättmaskin och tork styrs av Beas kortautomater och de som vill använda dessa resurser utrustas med BeasCard som enkelt laddas manuellt i en PocketLoader.

När kunderna laddat på sitt BeasCard sker debiteringen i Horsemanager, ett webbaserat system som används för hela administrationen av ridskola, uppstallning och andra uppdrag kopplade till anläggningen.

Vena Card1