Referenser

Fursund færgeri

Paymaster handterminaler underlättar det dagliga arbetet med försäljning och administration av biljetter.

Sæby Havn

Paymaster handterminal ger möjlighet till mobil försäljning av varor och hamnbiljetter på hamnen.

Egholmfärjan

Ticketmaster kompletterar Paymaster handterminal vid biljettering av passagerare.

Københavns Havn

För att spara personalresurser och kunna erbjuda service 24/7 har By & Havn i København köpt en vägghängd Ticketmaster från BEAS.

Lemvig Kommun

Nya elstolpar på en brygga i Lemvig Marina på Vinkelhage betjänar gästseglare 24/7.