R2 Access

Ge era campare, båtgäster m.fl. tillträde till t.ex. tvättstuga och hälsocenter med R2 Tillträdeskontroll, ett BeasCard-baserat system för tillträdeskontroll.

R2 är till för er som lägger vikt på säkerhet och en designmässigt diskret men ändå exklusiv lösning för utomhusmontering.

För information om kort till systemet, klicka här.