Biljettautomater

BEAS utvecklar, tillverkar och levererar växlings- och betalningsautomater för många användningsområden och branscher. Beroende på behoven kan vi erbjuda såväl trådlösa biljetterminaler och självbetjäningsautomater.

Alla transaktioner som sker i WebLoader, CashLoader, CardLoader, TMV, TMI och PayMaster samlas i en webbaserad BeasPortal som man kan logga in på från vilken dator som helst.

I BeasPortalen kan man ta ut försäljningsstatistik, transaktionslistor m.m. och få en samlad översikt över alla anläggningar man förfogar över. Man kan även titta detaljerat på en enskild anläggning eller en specifik terminal. Sorteringsmöjligheterna är många.

Uppläggning och underhåll av priser, biljetter, anläggningar och användare sker i BeasPortalens administrationsmodul. Alla ändringar kommer automatiskt ut till de terminaler där de ska användas. Man kan upprätta kundkonton som kan faktureras direkt från administrationsmodulen. Man kan lägga upp användare och tilldela behörigheter efter vad denne ska ha rättigheter till.

Backup tas löpande på hela BeasPortalen för att säkerställa att inga data försvinner vid ett eventuellt haveri.

Biljettautomat TMV

Elegant designad biljettautomat för självbetjäning. Via en pekskärm kan kunden betala t.ex. hamnavgift eller platshyra med kreditkort.

Biljettautomat TMI

Via en tryckkänslig skärm och en användarvänlig meny kan kunden när som helst på dygnet betala parkringsavgift eller platshyra med kreditkor…

WebOffice

WebOffice kan användas är man expedierar sina kunder manuellt, t ex. på småbåtshamnar, marinor, färjor och andra attraktioner.