Biljettautomater

BEAS utvecklar, tillverkar och levererar biljettautomater för många ändamål och branscher. Beroende på behov tillhandahåller vi såväl stationära lösningar som lösningar för smartphone.

Alla transaktioner som sker i BEASwebApp, WebLoader, CashLoader, CardLoader, Biljettautomaterna TMV och TMI samt PayMaster samlas i ett webbaserat system – BEASportal – som man kan logga på från vilken dator läsplatta eller smartphone som helst med internet-förbindelse.

BEASAPP

Med BEASwebAPP har seglare och campare nu möjlighet att köpa tillgång till faciliteter i Marinan via sin smartphone.

Biljettautomat TMV

Elegant designad biljettautomat för självbetjäning. Via en pekskärm kan kunden betala t.ex. hamnavgift eller platshyra med kreditkort.

Biljettautomat TMI

Via en tryckkänslig skärm och en användarvänlig meny kan kunden när som helst på dygnet betala parkringsavgift eller platshyra med kreditkor…

WebOffice

WebOffice kan användas är man expedierar sina kunder manuellt, t ex. på småbåtshamnar, marinor, färjor och andra attraktioner.