Laddning

Några av BEAS automater aktiveras med hjälp av chipkort som laddats med pengar. Laddning innebär alltså överföring av pengars värde till chip-kort eller rfid-kort. Laddning av dessa kort kan göras som självbetjäning dygnet runt i biljettautomat eller via bemannad laddstation, beroende av behovet.

Vi kan leverera allt ifrån den enklaste lösningen där man med några få tryck kan ladda ett kort, till mer avancerade program för PC som ger möjlighet att även förse korten med information om rättigheter, personuppgifter etc.

Alla transaktioner som sker i WebLoader, CashLoader, CardLoader, TMV, TMI och PayMaster samlas i en webbaserad BeasPortal som man kan logga in på från vilken dator som helst.

I BeasPortalen kan man ta ut försäljningsstatistik, transaktionslistor m.m. och få en samlad översikt över alla anläggningar man förfogar över. Man kan även titta detaljerat på en enskild anläggning eller en specifik terminal. Sorteringsmöjligheterna är många.

Uppläggning och underhåll av priser, biljetter, anläggningar och användare sker i BeasPortalens administrationsmodul. Alla ändringar kommer automatiskt ut till de terminaler där de ska användas. Man kan upprätta kundkonton som kan faktureras direkt från administrationsmodulen. Man kan lägga upp användare och tilldela behörigheter efter vad denne ska ha rättigheter till.

Backup tas löpande på hela BeasPortalen för att säkerställa att inga data försvinner vid ett eventuellt haveri.

CashLoader

Läcker automat med pekskärm som ger användaren möjlighet att t.ex. köpa, ladda eller sälja chipkort dygnet runt.

CardLoader

Exklusiv automat med användarvänlig pekskärm som ger användaren möjlighet att dygnet runt överföra pengar från kreditkort till BeasCard.…

WebLoader, BeasCard

Det kan finnas fördelar med att ge medlemmarna i båtklubben, idrottsföreningen eller gymmet ett medlemskort som ger tillträde till serviceby…

WebLoader, BEAS Chipk…

Webbaserat program som kan skapa och/eller uppdatera chipkort med specifikationer om t.ex. språk och kortets sista giltighetsdag.