Management

Med BEASportalen ges en total översikt över produkterna från BEAS. Produkterna kan kombineras på kors och tvärs för att passa era affärsbehov.

Alla BEAS produkter delar information via BEASportalen, så det är här all data från BEAS-produkterna levereras och bearbetas. Det är här du kan hålla reda på konsumtion, spärr av kort och ändring av abonnemang.
BEASportalen är också platsen där du kombinerar ditt eget paket med våra produkter, allt efter behov.

Du kan välja mellan följande produkter:
BEASwave, som säkerställer att BEASportalen delar information med korten, automaterna och elstolparna
BEAS kortsystem, som gör att du kan lägga mycket information på korten, som därefter används som ett accesskort för bad och el, eller används som ett slags klippkort.
BEASmarinaManagement, speciellt utformat för att ge hamnen en tydlig överblick över medlemmar, båtar, platser, ekonomi och statistik.
Kontakta oss gärna och låt oss sätta samman de produkter som passar dina behov.

BEASmarina Management

BEASmarina-Management är utformat specifikt för att ge hamnen en tydlig översikt över medlemmar, båtar, platser, ekonomi och statistik.

BEASwave

BEASwave underlättar administration och möjliggör avläsning av förbrukning, kontroll av uttag för el, vatten och värme i industrihamnar, små…

BEASkontantkort

Med BEAS kontantkort är det lätt och enkelt att hantera många olika uppgifter, såsom betalning i olika automater, åtkomst eller rabatter…

BEASportalen

BEASportalen ger en övergripande översikt över produkterna på BEAS. Produkterna kan kombineras på kors och tvärs för att passa till din verk…