Försörjningspelare

Försörjningspelarna från BEAS ger era kunder möjlighet att dygnet runt få el och vatten. Beroende på behoven, kan BEAS FIKS-pelare försörja upp till sex förbrukare med el eller vatten och eventuellt även ta betalt för detta direkt via inbyggd betalningsmodul eller med hjälp av inbyggd kWh-mätare.

BEAS har specialiserat sig på försörjningspelare för hamnmiljöer där det ställs speciella krav på materialval och konstruktion.

Här nedan kan Ni läsa mer om våra olika produkter. Ni är naturligtvis också välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om möjligheterna i er miljö.

FiksLight med betalni…

Försörjningspelare med uttag för el eller vatten till sex förbrukare. Pelaren kan utrustas med möjlighet till direkt betalning med interna B…

Fiks el-pelare

Fiks el-pelare kan försörja upp till 6 förbrukare. Den kan fås med och utan betalsystem och kWh-mätare.