Försörjningspelare

Försörjningspelarna från BEAS ger era kunder möjlighet att dygnet runt få el och vatten. Beroende på behoven, kan BEAS FIKS-pelare försörja upp till sex förbrukare med el eller vatten och eventuellt även ta betalt för detta direkt via inbyggd betalningsmodul eller med hjälp av inbyggd kWh-mätare.

BEAS har specialiserat sig på försörjningspelare för hamnmiljöer där det ställs speciella krav på materialval och konstruktion.

Här nedan kan Ni läsa mer om våra olika produkter. Ni är naturligtvis också välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om möjligheterna i er miljö.

FiksLight med betalni…

Försörjningspelare med uttag för el eller vatten till sex förbrukare. Pelaren kan utrustas med möjlighet till direkt betalning med interna B…

Fiks el-pelare

Fiks el-pelare kan försörja upp till 6 förbrukare. Den kan fås med och utan betalsystem och kWh-mätare.

Komfortpelare

Pelaren används för el och vatten och anpassas efter behoven av säkringar, kWh-mätare, relä för fjärrmanövrering och vattenkran.

Vattenstativ

Exklusivt och användarvänligt stativ för upprullning av vattenslangar på campingplatser, marinor etc.

Energimätare 400V

Energimätaren ger möjlighet till exakt avläsning av förbrukningen och därmed en korrekt debitering.
We use cookies!

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.

Read more about cookies here.

Accept Accept