Björkö

Björkö Hamn- och Fiskareförening valde en TicketMaster V för att effektivisera uppbörden av hamnavgifter. Driftsättning skedde i mars 2015.