Bosö Båtklubb, Lidingö

Bosö Båtklubb har för att uppnå en miljömässigt hållbar verksamhet anskaffat en anläggning för bottentvätt. Klubbens medlemmar förses med BeasCard som användas för betalning när man använder tvätten.

Initialt laddas korten i en WebLoader på expeditionen och medlemmarna kan sedan fylla på korten i en TicketMaster V när helst det passar dem. Gäster från andra båtklubbar kan betala för båttvätt, som då utförs av BBK:s personal när kvittot från automaten uppvisats.

I automaten betalar även övernattande båtgäster hamnavgift och får då aktuell kod till dusch/toalett.

We use cookies!

At this site we use cookies to enhance the user experience and for tracking purposes. By using this site you accept the use of cookies.

Read more about cookies here.

Accept Accept