Höganäs Båtsällskap

I april 2013 driftsattes en Ticketmaster V i Höganäs hamn. HBS har under några år planerat införa självbetjäning för båtgästerna när det gäller betalning av hamnavgiften. Ett starkt skäl har givetvis också varit att i största möjliga grad eliminera kontanthanteringen.

Den stora flexibiliteten i att konfigurera nya biljetter etc och enkelheten för den egna personalen att administrera systemet har bidragit till valet av Ticketmaster V.