Krakær Camping

Krakær Camping använder Card 1 automater för betalning av varmvatten i duscharna. Man valde BEAS, eftersom man därmed fick en bättre total överblick över förbrukningen av varmvatten. Card 1 automaten används i tvättstugan och accepterar chipkort som betalning.
Utöver för betalning används den också för att styra bommen in till området så att obehöriga inte får tillträde.
Utöver Beas Card 1 använder Krakær Camping Pocket Loader för laddning av chipkort.