Öckerö Hamn

Öckerö hamn är en levande hamn under fortsatt utveckling och anpassning till dagens krav från såväl yrkesfisket som från olika marina verksamheter, fiskare, fritidsbåtsägare och båtturister.

På båtmässan i Göteborg etablerades kontakt med BEAS för diskussioner om betalningssystem till hamnen. Man hade en hög total elförbrukning med ett stort ”svinn” – ingen ville kännas vid att man förbrukade el, el-mätare kopplades förbi, etc.

Efter installationen av BEAS elstolpar minskade den totala elförbrukningen med 40 %!

De stora fördelarna nu är:
• att man får betalt för elen innan den förbrukas,
• att brukarna tycker att systemet är rättvist,
• att alla betalar för vad man förbrukar.