Ry Marina

Ry Marina hade ett antal uttjänta elstolpar och vid utbytet valde man BEAS elstolpar med betalningssystem. På så vis betalar gästerna i förskott för sin elförbrukning.

Futurum Energi har dessutom installerat tillträdeskontroller vid dörrar och en bomanläggning vid slipen.

Genom att köpa ett hamnkort i BEAS Cashloader kan gästseglare och fastliggare således få tillgång till hamnens många faciliteter.