Svendborg Havn

Svendborg Havn har sedan år 2000 använt BEAS produkter i hamnanläggningarna. Baserat på de goda erfarenheterna valde Svendborg Havn under våren 2011 att införa BEAS Paymaster handterminaler för betjäning av de mindre hamnarna som lyder under Svendborg Havn.
Svendborg Havn använder BEAS Paymaster för att sälja flera olika typer av biljetter: Båtbiljetter, utskrift av etiketter för båtbiljetterna, rampbiljetter, försäljning av träskydd, årskort m.m. Alla betalningar sändes till BEAS Webportal, varifrån all ekonomi styrs centralt för alla Svendborgs hamnar.
Utöver BEAS Paymaster använder hamnen produkterna: BEAS Cash Loader, BEAS el-pelare med betalning, BEAS Tillträdeskontroll och Card 1 automater.