Tanumstrands Gästhamn

Tanumstrands Hotell- och Konferensanläggning har även en hamn som besöks av många gästbåtar.

För att kunna disponera om personalresurser inköptes 2013 en Ticketmaster V.