Viken

Vikens hamn, ett fiskeläge med gamla traditioner av båtbyggeri och fiske, ligger i Öresund ca 7 distansminuter NV om Helsingborg.

Wikens Hamnförening driftsatte en Beas Biljettautomat V den 24 maj 2016.